China

Cities and Country Code Information.
Country Code86
Country ISO codesCN / CHN
CapitalBeijing
Main Cities in China
Fengtai 39.858427 / 116.287149
Bangjun 39.989836 / 117.274909
Dongxi 35.580662 / 104.626282
Jinjing 24.567944 / 118.634183
Zhangwan 32.652297 / 110.769132
Huantuo 39.229090 / 117.324531
Fengzhou 33.968023 / 106.650811
Fanzhuang 37.774321 / 114.968688
Shajiang 29.141643 / 119.788925
Dongyuan 23.788392 / 114.746380
Ningchegu 39.163627 / 117.672041
Dongditou 39.266188 / 117.379355
Dakoutun 39.585229 / 117.238073
Tuzhai 24.984623 / 118.831626
Xitangtuo 39.325235 / 117.495377
Jianjiang 24.781681 / 118.552365
Rong’an 25.224340 / 109.398180
Liukuaizhuang 39.250047 / 117.345106
Longmen 34.559499 / 112.467878
Dawangtai 32.868426 / 120.320328