China

Cities and Country Code Information.
Country Code86
Country ISO codesCN / CHN
CapitalBeijing
Main Cities in China
Xiahu 35.202503 / 102.521807
Xibing 36.059087 / 103.814353
Burang 30.294402 / 81.176237
Min’an 32.102339 / 116.038708
Yingdu 24.726275 / 114.922763
Keren 30.884373 / 83.669631
Shazikou 36.125985 / 120.529949
Goutou 39.261641 / 115.814707
Liu’anzhuang 39.241476 / 117.199157
Tatou 23.485301 / 116.067739
Dongnigu 23.020673 / 113.751799
Badu 40.051109 / 116.301065
Cuihuangkou 39.533815 / 117.197903
Sangzi 27.731118 / 111.376069
Hebeitun 39.577106 / 117.120033
Yinglin 30.046078 / 103.837792
Dengying 37.433963 / 118.674614
Meichang 19.452869 / 110.508062
Tangkou 30.070933 / 118.181531
Shijing 24.625561 / 118.431541