China

Cities and Country Code Information.
Country Code86
Country ISO codesCN / CHN
CapitalBeijing
Main Cities in China
Xujiaba 30.389710 / 120.117177
Darenzhuang 39.685846 / 113.903634
Wangqinzhuang 39.228905 / 117.101355
Laocheng 34.683646 / 112.469023
Chixi 30.169665 / 121.266579
Wubu 37.452068 / 110.739673
Jinhe 29.591062 / 103.747020
Xiaodongzhuang 33.799301 / 116.409247
Saga 29.328818 / 85.232941
Zhaishi Miaozu Dongzuxiang 29.328818 / 85.232941
Yangezhuang 39.621001 / 117.270667
Beishan 28.398950 / 113.020640
Ninghe 39.330087 / 117.826724
Xinan 34.341574 / 108.939770
Yakou 35.125522 / 109.334502
Yangzhong 32.234830 / 119.797634
Maping 41.902804 / 86.577264
Shuiche 27.676355 / 110.996803
Xiacang 18.248114 / 109.504770
Luxia 30.322868 / 120.189569
‹‹ 1 2 ... 38 39 40 41 42 43 ››