Kazakhstan

Cities and Country Code Information.
Country Code7
Country ISO codesKZ / KAZ
CapitalAstana
Main Cities in Kazakhstan
Shubarkuduk 49.143016 / 56.481675
Zhetibay 48.899651 / 48.076519
Asyqata 48.899651 / 48.076519
Glubokoye 50.545761 / 82.892651
Moyynkum 44.283279 / 72.943412
Chulakkurgan 43.764926 / 69.179524
Kūrchatov 50.753758 / 78.529760
Lugovoy 42.943871 / 72.761757
Kachar 53.450000 / 62.983333
Kegen 43.016638 / 79.225195
Belūsovka 50.131423 / 82.530252
Aqtas 49.779894 / 72.961391
Bulayevo 54.906612 / 70.457459
Komsomolets 53.746745 / 62.060927
Oytal 42.891142 / 73.232096
Georgiyevka 50.458851 / 57.021679
Slavyanka 53.071454 / 62.232763
Aqadyr 53.071454 / 62.232763
Terenozek 45.050726 / 64.979859
Borovskoy 53.803159 / 64.182854